ห้องเรียนครูพิ้งกี้พลอยป.3 ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ผู้สอน

พลอยชมภู แสงชมภู

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนครูพิ้งกี้พลอยป.3 ประโยคเพื่อการสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33032

สถานศึกษา
โรงเรียนบัวขาว

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนเรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.