เป็นตายไทยสุขสันต์
ผู้สอน

นิชาภา พันธุ์ศิลา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เป็นตายไทยสุขสันต์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33033

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง คำเป็น คำตาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจุดประสงค์เพื่อนให้เด็กได้รู้จัก และสามารถจำแนกคำเป็นคำตายได้จนสามารถเพิ่มพูนความรู้กับเรื่องหารผันวรรณยุกต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.