อาเซียนศึกษา (ครูน้ำหวาน)
ผู้สอน

นางสาว วัชฌิราพรรณ พาลอิ่มมะเริง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
อาเซียนศึกษา (ครูน้ำหวาน)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33035

สถานศึกษา
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เรื่องอาเซียนศึกษา) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.