เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อาเซียนศึกษา (ครูน้ำหวาน)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว วัชฌิราพรรณ พาลอิ่มมะเริง

โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เรื่องอาเซียนศึกษา) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561