เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษเเละการแปล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีการควบคุมรูปร่างด้วยโภชนาการเเละเรียนรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์