homeม.3/2 ปีการศึกษา 2555
person
ม.3/2 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
นางสาว ทัศนีย์ ช่วยชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3/2 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3310

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์ 5  (ค33101)  ชั้น ม.3/2  โรงเรียนตะโหมด  จ.พัทลุง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)