homeม.3/2 ปีการศึกษา 2555
personperson_add
ม.3/2 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
person
นางสาว ทัศนีย์ ช่วยชู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.3/2 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3310

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ 5  (ค33101)  ชั้น ม.3/2  โรงเรียนตะโหมด  จ.พัทลุง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)