ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

ปวส.1/2 การบัญชี ปีการศึกษา 2/2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33104

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ