รู้รักษ์ภาษาไทย เลือกใช้ให้เหมาะสม
ผู้สอน

โศรดา ทาปัญญา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
รู้รักษ์ภาษาไทย เลือกใช้ให้เหมาะสม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33176

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนภาษาไทย เรื่องคำสุภาพ ชัั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.