เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มาตราแม่กบน่ารู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

าตราตัวสะกด  คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำให้แม่ ก กา มีตัวสะกด เช่น มี เมื่อประสมกับ บ กลายเป็น รีบ เป็นต้น ในชั้นเรียนนี้จะอธิบายมาตราแม่กบ ที่สะกดไม่ตรงตามมาตราอย่างละเอียด