มาตราแม่กบน่ารู้
ผู้สอน

นางสาววัทนพร ผาขาวบวช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
มาตราแม่กบน่ารู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33189

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

าตราตัวสะกด  คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำให้แม่ ก กา มีตัวสะกด เช่น มี เมื่อประสมกับ บ กลายเป็น รีบ เป็นต้น ในชั้นเรียนนี้จะอธิบายมาตราแม่กบ ที่สะกดไม่ตรงตามมาตราอย่างละเอียด 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.