เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ตอน คำพ้องเสียง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำพ้องเสียง หมายถึง คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่การเขียนและความหมายแตกต่างกัน