การใช้ภาษา
ผู้สอน

นาย จารุวิทย์ บุตรโคตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การใช้ภาษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33197

สถานศึกษา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

ในห้องเรียนชั้นนี้ มาตรฐานตัวชี้วัด

ท.4.1 ม.4-6/3 ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม

ประกอบด้วย

- ระดับของภาษา

- คำราชาศัพท์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.