รู้(ภาษา)ไทยใช้ถูก ตอน ประโยคสามัญ
ผู้สอน

ยลลดา เพ็งวงษา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
รู้(ภาษา)ไทยใช้ถูก ตอน ประโยคสามัญ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33203

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน
  1. การเรียนร่วมกันของนักเรียนที่สนใจ
  2. การทำความเข้าใจหลักภาษาไทยเรื่องประโยคได้ถูกต้อง

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.