ผู้สอน
โกมล ศิริสมบูรณ์เวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

3128-1004 ระบบฐานข้อมูล (2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33215

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา  3128-1004 ระบบฐานข้อมูล (2561)

สำหรับ นักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561