เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Human physiology 61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลไกและการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้แก่ ระบบเซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบประสาทรับความรู้สึก ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและรีเฟล็กซ์ของร่างกายมนุษย์ในสภาวะปกติได้