ภาษาไทย ป.4
ผู้สอน

ศิรินทรา ศรีภูมิ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33224

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง

มาตรฐานการเรียนรู้

           - มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

  - มาตรฐานการเรียนรู้ ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

            - มาตรฐานการเรียนรู้ ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ    

ตัวชี้วัดชั้นปี

            - ท 4.1 ป.4/1 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ

สาระการเรียนรู้

            คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.