ผู้สอน
จรูญ พิพัฒน์ธนาพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ชฟ.1 อภ.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33226

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเบตง


คำอธิบายชั้นเรียน

ชฟ.1 อภ.1