ผู้สอน
ขวัญชัย คุณหงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาการสร้างแอนิเมชั่น 4.9


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33236

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการสร้างแอนิเมชั่น 4.9