ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2


ผู้สอน
นาย พยุงค์ ประกอบเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2

Class ID
3324

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)