ผู้สอน
อ.ดร. วิภพ แพงวังทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

224111 วิชาเทคโนโลยีแผนที่ 1/2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33240

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

224111 วิชาเทคโนโลยีแผนที่ ปีการศึกษา 2561