homeง 30249 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
person
ง 30249 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นาย ณกรณ์ บำรุงธรรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 30249 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3326

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ง 30249 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)