homeง 30249 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
ง 30249 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
person
นาย ณกรณ์ บำรุงธรรม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง 30249 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3326

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ง 30249 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)