เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในวิชา ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (3901-1003)

สำหรับนักศึกษา ปวส.1  สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561.