ผู้สอน
โกมล ศิริสมบูรณ์เวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

3901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33261

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในวิชา ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (3901-1003)

สำหรับนักศึกษา ปวส.1  สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561.