วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ม. 3/9


ผู้สอน
ชัยชนะ ทองมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ม. 3/9

Class ID
33276

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองไผ่
คำอธิบายวิชา

เน้นวินัยในการส่งงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)