วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ม. 3/9
ผู้สอน

ชัยชนะ ทองมา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ม. 3/9

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33276

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองไผ่

คำอธิบายชั้นเรียน

เน้นวินัยในการส่งงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.