3204-2004 Database Management Sytem


ผู้สอน
รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
3204-2004 Database Management Sytem

รหัสวิชา
33278

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

คำอธิบายวิชา

ใช้สำหรับการเรียนการสอน ปวส.1-2 ภาคสมทบ 1/2561


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)