ครูโอมมี่ ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้สอน

อานุภาพ รณเรืองฤทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ครูโอมมี่ ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33283

สถานศึกษา
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรื่องชนิดของประโยค


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.