ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน

ฐาปนี จันทเนตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33290

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาข้อมูลของคำที่มีตัวการันต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.