นวัตกรรมการสอน


ผู้สอน
นางละมุลศรี บุญตา
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมการสอน

รหัสวิชา
333

สถานศึกษา
ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา

คำอธิบายวิชา

นวัตกรรมเป็นสื่อการสอนที่จำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books