ผู้สอน
นาง อรสา บุญยาพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย ท21101


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3330

สถานศึกษา

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา ท21101