2901-2117:ความปลอดภัยบนเครือข่าย
ผู้สอน

ภุมรินทร์ บุตรดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
2901-2117:ความปลอดภัยบนเครือข่าย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33300

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายทั้งทางด้านกายภาพ (Physical Security) ความปลอดภัยด้านระบบปฏิบัติการ ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ และเครือข่ายการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล การคุมสิทธิ์ผู้ใช้ ระบบป้องกันการบุกรุกและการโจมตีเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืน ระบบ Fault Tolerance จัดทำโครงงานย่อยทางด้านความปลอดภัยบนเครือข่าย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.