เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2901-2117:ความปลอดภัยบนเครือข่าย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายทั้งทางด้านกายภาพ (Physical Security) ความปลอดภัยด้านระบบปฏิบัติการ ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ และเครือข่ายการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล การคุมสิทธิ์ผู้ใช้ ระบบป้องกันการบุกรุกและการโจมตีเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืน ระบบ Fault Tolerance จัดทำโครงงานย่อยทางด้านความปลอดภัยบนเครือข่าย