เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2901-2101:กฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาประวัติความเป็นมาของแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม นิยมของจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและลิขสิทธ์ในยุคสารสนเทศ ความเป็นส่วนตัว อาชญากรรมผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงในการประมวลผลผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ การใช้และการล่วงละเมิดข้อมูลคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานราชการและเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการแข่งขันผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของวิชาที่มีต่อสังคมในเชิงจริยธรรม