2701-2009:คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
ผู้สอน

ภุมรินทร์ บุตรดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
2701-2009:คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33308

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและ ปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม วิธีการใช้โปรแกรมสำนักงานที่ใช้ในงานโรงแรมที่เป็นปัจจุบัน การเลือกใช้โปรแกรมสำนักงานให้เหมาะกับงาน ปัญหา ข้อจำกัดในการใช้งาน และฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.