ภาษาไทย ป.๔
ผู้สอน

ธีรพงษ์ ชั้นงาม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ป.๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33315

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.