ผู้สอน
นาง วิไลวรรณ คำดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ว22205 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม. 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3333

สถานศึกษา

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานวิทยาศาสตร์