ผู้สอน
ณัฐพล ปิ่นเขียน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

4-3-2-61การจัดการฐานข้อมูล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33343

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการจัดการฐานข้อมูล ปีการศึกษา 2-2561