เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง33101 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ , ง30233 การสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ อรรถวุฒิ แสนจันทร์

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ทุกคน (อาจารย์ ท็อป)