วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

กศน.ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร