วิชาเทคโนโลยี ม.1
ผู้สอน

พนิตาพร สายปัญญา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยี ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33361

สถานศึกษา
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.