วิชาภาษาบาลี ม.3 ม.6
ผู้สอน

Phrakrusisutasohpon Jatamethi

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาบาลี ม.3 ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33368

สถานศึกษา
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาบาลี ม.3 ม.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.