วิชาภาษาอังกฤษ ม.4
ผู้สอน

พระชินวัตร สุทะเสน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33369

สถานศึกษา
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชันมัธยมศึกษาปี 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.