homeสังคมกับกฎหมาย
personperson_add
สังคมกับกฎหมาย

ผู้สอน
person
นาย อริยะ เพ็ชร์สาคร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมกับกฎหมาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3337

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาสังคมกับกฎหมายที่จะสอนให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงสังคมที่มีผลต่อกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถตอบปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)