homeสังคมกับกฎหมาย
person
สังคมกับกฎหมาย

ผู้สอน
นาย อริยะ เพ็ชร์สาคร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมกับกฎหมาย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3337

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิชาสังคมกับกฎหมายที่จะสอนให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงสังคมที่มีผลต่อกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถตอบปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)