วิทยาศาสตร์ ม.2
ผู้สอน

นัฐกาญจน์ คำภิโล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33372

สถานศึกษา
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.