โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 3-2 คธ.
ผู้สอน

สมพร โมกษะรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 26 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 3-2 คธ.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33384

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.