ม.1/5

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนดี แต่มีคนชอบตบหัว