homeม.1/5
person
ม.1/5

ผู้สอน
เด็กชาย จิณณวัตร ศรีคง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1/5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3339

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนดี แต่มีคนชอบตบหัว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)