ผู้สอน
โกมล ศิริสมบูรณ์เวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

3901-1001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง (2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33390

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการเรียนรู้และส่งงาน ในวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง ของนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561