homeนวัตกรรมการสอนสุขศึกษา
personperson_add
นวัตกรรมการสอนสุขศึกษา

ผู้สอน
person
นางละมุลศรี บุญตา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นวัตกรรมการสอนสุขศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
334

สถานศึกษา
ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมเป็นสื่อการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)