homeนวัตกรรมการสอนสุขศึกษา
person
นวัตกรรมการสอนสุขศึกษา

ผู้สอน
นางละมุลศรี บุญตา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมการสอนสุขศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
334

สถานศึกษา
ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา

คำอธิบายวิชา

นวัตกรรมเป็นสื่อการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)