ผู้สอน
นีราพรรณ แซ่อึ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33402

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเบตง


คำอธิบายชั้นเรียน