ผู้สอน
สิริรัตน์ แสนยงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาวืทยาการเมบ็ดพันธุ์ ภาคต้น 2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33437

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาโรคเมล็ดพันธุ์