ผู้สอน
โกมล ศิริสมบูรณ์เวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

3901-2003 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33444

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ประกอบการเรียนและการส่งงานในรายวิชา 3901-2003 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ของนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.2