ผู้สอน
ซูรไฮมี อูเซ็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Empty


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33451

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเองและผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าชั้นเรียน