ผู้สอน
วลัยพร สุพรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

BCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 2-61 Section 01 ภาคพิเศษ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33455

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560