ผู้สอน
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

MAT-114(2-61)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33483

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

applied statistics