ผู้สอน
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

MAT-104(2-2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33491

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์